English
Cover Image

مقالات فارسی

border

شروع روانکاوی

این مقاله بخشی از کتاب روانکاوی و جامعه امروزی: از افسانه تبای تا مخلوقین تکنولوژی بوده که که توسط دانژه منتشر شده است.

هر سوژه‌ای به فراخر شرایط شخصی و اجتماعی خود در مقطعی از زندگی ممکن است دچار ناخرسندی شده که نهایتا وضعیت موجود خود را بخواهد مورد پرسش و تغییر قرار دهد. برخی از شرایط و عواملی را که فرد را به سمت شروع روانکاوی سوق می‌دهد در این مقاله آورده‌ایم.

border

پایان روانکاوی

این مقاله بخشی از کتاب روانکاوی و جامعه امروزی: از افسانه تبای تا مخلوقین تکنولوژی بوده که توسط دانژه منتشر شده است.

یکی از مهمترین سوالاتی که افراد در روانکاوی از خود و یا روانکاوشان می پرسند، زمان و چگونگی پایان یافتن پروسه روانکاوی است. اگر در سایر رویکردهای سلامت روان مانند مشاوره، روان درمانی تحلیلی و غیر تحلیلی، شناخت-رفتار درمانی پایان درمان به شکل یک مرحله‌ مشخص تعریف شده که به مفهوم اصلاح شدن رفتارها و طرز نگرش افراد است یعنی همگون سازی خواستهای سوژه با نرم های اجتماعی، در روانکاوی چنین مقصودی در کار نیست. به موضوع پایان به شکل مرحله‌ وار و یا مقطعی نگاه نمی‌شود. در این مقاله مختصرا به این موضوع می‌پردازیم.

border
border
Paradise Lost © Georg Gerster, Tabriz, 1976