English
Cover Image

پزشک، روانکاو و نویسنده

border

مدرس و عضو هیات امنا و هیات مدیره مرکز تحقیقات و مطالعات فرویدی در لندن

ریاست کالج و آکادمی روانکاوان بریتانیا

سخنران مهمان در دانشگاه‌های بریستول، میدلسکس، یوسی‌ال و برکبک انگلستان

فارغ التحصیل رشته روانکاوی–جامعه شناسی از دانشگاه برونل لندن با رتبه عالی

دارای عضویتهای مراکز معتبر زیر:

border
روانکاوی و جامعه امروز

روانکاوی و جامعه امروز

از افسانه تبای تا مخلوقات تکنولوژی

روانکاوی و جامعه امروز

این کتاب را می‌توانید تنها به عنوان مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه بخوانید و وارد مطالب روانکاوی نشوید. یا آنکه می‌توانید از قسمت دوم هر فصل که حاوی تئوری‌های روانکاوانه است، آغاز نمایید. مطالعه‌ هر دو درامتداد هم، خط سوم است. انتخاب با شماست که چگونه می‌خواهید با خواست خود روبرو شوید.

روانکاوی لکانی از بالین تا فرهنگ و هنر

روانکاوی لکانی از بالین تا فرهنگ و هنر

روانکاوی لکانی از بالین تا فرهنگ و هنر

این کتاب حاوی تئوریها و مبانی اصلی روانکاوی به زبان انگلیسی چاپ انتشارات راتلج بوده که مطالعه آن به کارآموزان روانکاوی توصیه می‌شود. در این کتاب به موضوعاتی مانند تعبیر رویا، آرزومندی سوژه، جایگاه روانکاو، سوپرویزیون بالینی، سمپتوم، رانه، روانپریشی و غیره با ذکر مثالهایی از بالین روانکاوی تا سینما و رمانهای ادبی پرداخته می‌شود.

Paradise Lost © Georg Gerster, Qorveh, 1976