English
Cover Image

پزشک، روانکاو و نویسنده

border

مدرس و عضو هیات امنا و هیات مدیره مرکز تحقیقات و مطالعات فرویدی در لندن

سخنران مهمان در دانشگاه‌های بریستول، میدلسکس، یوسی‌ال و برکبک انگلستان

فارغ التحصیل رشته روانکاوی–جامعه شناسی از دانشگاه برونل انگلستان با رتبه عالی

دارای عضویتهای مراکز معتبر زیر:

Paradise Lost © George Gerster, Qorveh, 1976