English
Cover Image

پزشک، روانکاو و نویسنده

border

ریاست کالج و آکادمی روانکاوان بریتانیا

مدرس، عضو هیات امنا و هیات مدیره مرکز تحقیقات و مطالعات فرویدی در لندن

سخنران مهمان در دانشگاه‌های بریستول، میدلسکس، یوسی‌ال و برکبک انگلستان

فارغ التحصیل رشته روانکاوی–جامعه شناسی از دانشگاه برونل لندن با رتبه عالی

دارای عضویتهای مراکز معتبر زیر:

border
روانکاوی و جامعه امروز

روانکاوی و جامعه امروز

از افسانه تبای تا مخلوقات تکنولوژی

روانکاوی و جامعه امروز

این کتاب را می‌توانید تنها به عنوان مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه بخوانید و وارد مطالب روانکاوی نشوید. یا آنکه می‌توانید از قسمت دوم هر فصل که حاوی تئوری‌های روانکاوانه است، آغاز نمایید. مطالعه‌ هر دو درامتداد هم، خط سوم است. انتخاب با شماست که چگونه می‌خواهید با خواست خود روبرو شوید.

روانکاوی لکانی از بالین تا فرهنگ و هنر

مبانی روانکاوی لکانی (انگلیسی)

روانکاوی لکانی از بالین تا فرهنگ و هنر

این کتاب حاوی تئوریها و مبانی اصلی روانکاوی به زبان انگلیسی چاپ انتشارات راتلج بوده که مطالعه آن به کارآموزان روانکاوی توصیه می‌شود. در این کتاب به موضوعاتی مانند تعبیر رویا، آرزومندی سوژه، جایگاه روانکاو، سوپرویزیون بالینی، سمپتوم، رانه، روانپریشی و غیره با ذکر مثالهایی از بالین روانکاوی تا سینما و رمانهای ادبی پرداخته می‌شود.

ترجمه کتاب روانکاوی لکانی از بالین تا فرهنگ و هنر

روانکاوی لکانی از بالین تا فرهنگ و هنر

ترجمه کتاب روانکاوی لکانی از بالین تا فرهنگ و هنر

این کتاب تحفه سفری است در نتیجه شکل گیری تفکر و نگاه من در ادبیات و تحقیقات بالینی نه فقط در سطح روان افراد، که در باب ماهیت وجودیمان. تفکری که شکل خود را به لحاظ اصول و ساختار مدیون دو زبان انگلیسی و فرانسه است اما ریشه در خاکی دارد که برایم گوشه‌ای از بهشت خیالی ست. این کتاب ترجمه نسخه انگلیسی مبانی روانکاوی لکانی بوده که با تغییراتی به زبان فارسی برگردانده شده است. انتشارات ارجمند نسخه فارسی را به زودی در دسترس مخاطبان قرار خواهد داد.

لکان، میرایی، زندگی و زبان

لکان، میرایی، زندگی و زبان (انگلیسی)

لکان، میرایی، زندگی و زبان

در این کتاب، اندیشه هایی در مورد سوژه لکانی مبنی بر آن‌که ما به عنوان یک وجود متکلم چه هستیم آورده خواهد شد. از سوژه ناخودآگاه در بالین روانکاوی چه می توان آموخت تا بتواند به ما در پاسخ به این سوال یاری رساند؟ این کتاب از نظریه پردازی سوژه تحلیلی که بیش از یک قرن پیش با اسطوره ادیپ فرویدی آغاز میشود تا آرزوی آینده گرایان برای ساختن انسان ایده‌آل ذهنشان، سفری را در پیش روی خوانندگان قرار می‌دهد.

Paradise Lost © Georg Gerster, Qorveh, 1976